การศึกษา

การศึกษาพื้นฐานคืออะไรและเหตุใดจึงดีสำหรับลูกของคุณ

1kviews

Basis International School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มนักการศึกษาด้วยหลักสูตรในสหรัฐฯ และได้รับการออกแบบเพื่อผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่จำเป็นในโลกสมัยใหม่กับเทคโนโลยีในอนาคต

หลังจากการศึกษาพบว่านักเรียนมุ่งมั่นที่จะบรรลุมาตรฐานที่คาดหวังและไม่เกินนั้น นักการศึกษาชาวอเมริกันกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรที่สร้างมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นมาก และผลปรากฏว่านักเรียนได้ยกระดับตัวเองขึ้นได้อย่างแท้จริง ตรงตามมาตรฐานวิชาการใหม่ที่สูงขึ้น

โอกาสในต่างประเทศ

หากคุณต้องการให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษา เพื่อเปิดโอกาศให้อนาคตเขาในต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาตินั้นคือตัวเลือกที่ดี และคุณมารถค้นหาข้อมูลของโรงเรียนได้อย่างง่ายดายด้วยการค้นหาของ Google และเมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้ว คุณสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการศึกษาของลูกคุณได้

การเรียนรู้แบบเร่งรัด

การทำงานบนหลักการที่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะก้าวไปสู่ความท้าทาย หลักสูตรเร่งรัดจนถึงจุดที่นักเรียนถูกท้าทาย และการบ้านเพิ่มเติมและการทดสอบที่ได้มาตรฐานจำนวนมาก สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของนักเรียนทุกคนได้ การทดสอบที่ได้มาตรฐานทำให้แน่ใจได้ว่าในความเป็นจริงแล้ว นักเรียนแต่ละคนได้เข้าใจและนำความรู้ไปใช้อย่างแท้จริง และพร้อมที่จะก้าวต่อไป และด้วยข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ หากบุตรหลานของคุณมีพรสวรรค์ จะมีโปรแกรมพิเศษที่พวกเขาสามารถลงทะเบียนได้

โรงเรียนพื้นฐานแห่งเดียวในประเทศไทย

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีโรงเรียนนานาชาตินอกสหรัฐอเมริกาเพียง 5 แห่งที่ปฏิบัติตามหลักสูตร BASIS และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บนที่ดิน 22 ไร่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ คุณคาดหวังกับโรงเรียนนานาชาติระดับ 5 ดาว หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนและวิธีการสอน เพียงค้นหาทางออนไลน์และจองทัวร์ส่วนตัวของโรงเรียน เมื่อคุณเห็นโดยตรงว่านโยบายของโรงเรียนดำเนินการอย่างไร

แม้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่เคยสัมผัสกับวิธีการเรียนรู้แบบ BASIS ยิ่งคุณลงทะเบียนเร็วเท่าไร พวกเขาจะปรับตัวได้เร็วเท่านั้น นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากระบบดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสมดุลและได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการไล่ตามความปรารถนาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม การเลือกโรงเรียนที่สามารถตอบสนองความต้องการขอบุตรหลานได้นั้น จะช่วยสงเสริมทักษะและความสามารถของเขาได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน